Kauçuk V Kayışlar

Teknik Bilgiler Ürünleri Göster
KAUÇUK V KAYIŞLARI
Tip Üst Genişlik Yükseklik Açı
Düz V Kayışı
  Y 6mm 4 mm 40
ZX X 10mm 6mm 40
AX A 13mm 8mm 40
BX B 17mm 11mm 40
CX C 22mm 14 mm 40
  D 32mm 19 mm 40
  E 38mm 23mm 40
Dar V Kayışı
XPZ SPZ 9,7 mm 8mm 40
XPA SPA 12.7 mm 10 mm 40
XPB SPB 16.3 mm 13 mm 40
XPC SPC 22mm 18 mm 40
3VX 3V (9N) 9 mm 8 mm 40
5VX 5V (15N) 15 mm 13.5 mm 40
BVX 8V (25N) 25 mm 23 mm 40